Disclaimer
Disclaimer | SalaryPeople Horst Ondanks de zorg die besteed wordt aan de correctheid van informatie is SalaryPeople nimmer aansprakelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van getoonde informatie. Bezoekers en/of gebruikers van SalaryPeople.nl of door SalaryPeople beheerde sites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door SalaryPeople verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar SalaryPeople en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SalaryPeople aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie binnen de site van SalaryPeople en door haar beheerde sites valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

SalaryPeople behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden.

Daar waar SalaryPeople genoemd wordt, wordt bedoeld personeelsleden van SalaryPeople en personen voor wie SalaryPeople verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.
 
groep-shutterstock_17692570.jpg
Disclaimer | SalaryPeople Horst • • Langstraat 20b | 5963 NW Hegelsom T 077 399 79 50 info@SalaryPeople.nl  • • •  Contact Sitemap Disclaimer Over SalaryPeople • •