Individueel ontslag onderling regelen
Individueel ontslag medewerker | SalaryPeople Horst Ontslag is niet alleen voor u mogelijkerwijs een kostbaar verhaal, maar ook voor uw medewerker. Zaak dus om samen de blik te richten naar de toekomst.

Het aangaan van een gesprek met de betreffende medewerker en het opbouwen van een goed dossier is vaak een slot op de deur waardoor erger voorkomen kan worden. Als u zich namelijk redelijk en billijk opstelt, dan zal de betreffende medewerker zelfs geen medewerking kunnen weigeren. Wellicht is dit nieuw voor u, maar we hebben het al zo vaak gedaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden
Een individueel ontslag mondt vaak uit in een kostbare afronding. Jammer genoeg is dat nergens voor nodig. Iedereen, u, uw medewerker, uw overig personeel, is gebaad bij een verstandige en spoedige afronding en dat hoeft niet altijd een oplossing te zijn waarvoor u stevig in de buidel hoeft te tasten. SalaryPeople stelt voor u een beëindigingovereenkomst op met wederzijds goedvinden waarin de afspraken tussen u en uw werknemer zijn vastgelegd. Tevens begeleiden wij u in het ontslagtraject met uw medewerker en zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling van afspraken. 

Ontslagaanvraag via UWV WERKbedrijf
SalaryPeople kan u begeleiden in het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV Werkbedrijf. Geen duurbetaalde advocaten komen er aan te pas. Een goed opgebouwde ontslagaanvraag is nagenoeg niet te weigeren.

Kantongerecht
Indien u dan toch bij de kantonrechter komt, dan kunt u maar het beste een goed dossier hebben en u laten bijstaan door een goede advocaat. Beide kunnen wij u bieden. Wij bouwen samen met u een steekhoudend dossier op en brengen u zonodig in contact met zeer goede, maar vooral ook betaalbare advocaten. Sterker nog: we zien er op toe dat niet meer wordt gefactureerd dan noodzakelijk.

Individueel ontslag hoeft dus niet kostbaar te zijn en is prima te regelen.
 
groep-shutterstock_69299755.jpg
Individueel ontslag medewerker | SalaryPeople Horst • • Langstraat 20b | 5963 NW Hegelsom T 077 399 79 50 info@SalaryPeople.nl  • • •  Contact Sitemap Disclaimer Over SalaryPeople • •