Begeleiding bij verzuim personeel en re-integratie van uw zieke werknemer

De Wet Verbetering Poortwachter, re-integratie 1e en 2e spoor en WIA-beoordeling zijn al sinds jaar en dag onderwerpen waarmee een ondernemer wordt geconfronteerd en waarmee ook maar al te vaak blijkt dat men niet precies weet hoe men er mee om moet gaan.

SalaryPeople kan u hierbij begeleiden en ondersteunen en heeft daarbij aandacht voor:
dossieranalyse en dossieropbouw
aansturing arbodienst
opstellen plan van aanpak
opstellen beleid omtrent verzuim personeel
aanvraag deskundigenoordeel
uitleg beschikking UWV

Daar waar de reguliere arbodiensten de specialisatie zoals WGA berekeningen en schadelastberekeningen niet kunnen leveren staat SalaryPeople tevens voor u klaar. Hiermee voorkomen we in een vroeg stadium dat er nog meer schade voor u en uw werknemer in zowel financieel als sociaal opzicht zal ontstaan. Dit doen we door een goede analyse te maken en in goed overleg met u en uw werknemer te bepalen welk beleid gevoerd zal worden, rekening houdend met alle wettelijke aspecten.

 
groep-shutterstock_17692570.jpg
Begeleiding bij verzuim personeel | SalaryPeople Horst • • Langstraat 20b | 5963 NW Hegelsom T 077 399 79 50 info@SalaryPeople.nl  • • •  Contact Sitemap Disclaimer Over SalaryPeople • •